• Archief

 • Categorieën

  • Geen categorieën
 • Meta

 • Mon - Sat: 7:00 - 17:00
 • + 386 40 111 5555
 • Mon - Sat: 7:00 - 17:00
 • + 386 40 111 5555
 • Grondwerken

  Veilig en verantwoord

  Hét kenmerk van de uitvoering van grondwerk door Graaumans, is rekening houden met het belang van opdrachtgevers én derden. Zo blijkt na elke aanbesteding dat in de dagelijkse praktijk meer telt dan alleen de prijs.

  Het verschil in werkwijze is zichtbaar in de eindkwaliteit. In grondwerk en grondverbetering, het veilig en verantwoord afvoeren van verontreinigingen. Daarnaast in de bereikbaarheid van de omgeving tijdens de uitvoering. Communicatie voorkomt misverstanden en vertraging.

  Commercieel en sociaal belang

  ‘Onze straat alweer opengebroken?’ Door de planning af te stemmen met de opdrachtgever en omwonenden, blijft de overlast tot een minimum beperkt. Dat is niet alleen commercieel van belang voor de opdrachtgever, maar ook sociaal van grote betekenis.

  Zowel voor overheid als non-overheid is het kweken van draagvlak onder betrokkenen een groot goed. Graaumans is een bekende speler in het werkgebied en de staat van dienst is goed. Het zit in het DNA van alle medewerkers: correct werk leveren en rekening houden met derden.